Hyfforddiant Diffib/ACA yn y Gymuned Glannau Dyfrdwy

£25 y person (TAW ddim yn berthnasol)

Hwn yw ein cwrs hyfforddi diffibrilio a CPR cymunedol yn Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Deeside CH5 2QJ.

Oeddet ti'n gwybod bod pob munud heb CPR a diffibrilio ar ôl ataliad y galon yn lleihau siawns y person o oroesi o 10%?

Fuase ti'n gwybod sut i ddelio gyda rhywun sy'n anymwybodol a ddim yn anadlu?

Os na, mae'r sesiwn yma i ti. Mae'n addas ar gyfer unrhyw un, bydd ond yn cymryd 2 awr o dy amser ac mae'n anffurfiol ac ymarferol. Ond yn bwysicach na dim, gall achub bywyd rhywun.

Dysga sut i adnabod rhywun sy'n anymwybodol a ddim yn anadlu a sut i gynnal bywyd trwy CPR a defnyddio diffibriliwr nes bydd cymorth proffesiynol yn cyrraedd.

Open courses available at various venues throughout North Wales and the North West. We can also deliver the training at your venue if there's a group of you that would like the training. Please contact us on 01352 781965/hello@hivecollaborative.co.uk

Gwelwch oddi tano argaeledd ein cyrsiau agored yn Prospect House, Factory Road, Sandycroft, Deeside CH5 2QJ. All available course dates are shown in green. If no green dates are showing, please look at the following months. If you click on the date, you will then have the option to book by clicking on the Archebwch Nawr o dan y botwm gwyrdd sy'n dweud Available. Unrhyw broblemau, plȋs ffoniwch ni ar 01352 781965.

Searching Availability...

Rydym wedi cwblhau asesiad risg Cofid-19 ar gyfer pob un o'n cyrsiau. Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, rydym yn fwy na hapus i rannu ein dargynfyddiadau gyda chi.