Gwobr QA Lefel 3 Cymorth Cyntaf Coedwigaeth (RQF)

£49 y person (TAW ddim yn berthnasol)

Oeddech chi'n gwybod yn ystod y 5 mlynedd diwethaf bod 1588 o anafiadau marwol wedi digwydd yn y maes amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota?

Mae'r wobr QA lefel 3 Cymorth Cyntaf Coedwigaeth yn addas ar gyfer y rhai sydd yn gweithio neu yn bwriadu gweithio yn y meusydd coedwigaeth, amaethyddiaeth neu amglychedd anghysbell fel ffermwyr a gweithwyr sy'n torri coed.

Bydd dysgwyr llwyddianus gyda'r wybodaeth a'r sgiliau ymaraferol i ddelio gyda amrywiaeth o anafiadau ac afiechydon fydd yn gallu digwydd yn yr amgylchfeydd hyn, e.e. clefyd Lyme a gwaedu catastroffig.

Wedi'w gynllunio yn arbennig i gyd-fynd gyda cyrsiau rheoledig Cymorth Cyntaf yn y Gweithle a Chymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng, mae'r cymhwyster cenedlaethol hwn wedi cael ei ddatblygu yn arbennig i gyfarfod gofynion polisi cymorth cyntaf y Comisiwn Coedwigaeth.

Hyd y cwrs hwn yw 2 awr. I fynychu, bydd angen i bob unigolyn ddangos tystiolaeth eu bod â thystysgrif cymorth cyntaf cymwys ac addas.

Mae tystysgrifau yn ddilys am 3 blynedd.

Gweler oddi tano gynnwys y cwrs:

  • Oerfel eithriadol
  • Gwres eithriadol
  • Delio gyda brathiadau neidr gwiber
  • Gwaedu catastroffig
  • Anafiadau gwasgu
  • Clefyd Lyme

Gallwn gynnig y cwrs hon fel ychwanegiad i'n cyrsiau agored cymorth cyntaf yn y gweithle mewn argyfwng neu cymorth cyntaf yn y gwethle neu gallwn gynnig y cwrs ar ben ei hun ar ddiwrnod arall. Cysylltwch ar 01352 781965 neu hello@hivecollaborative.co.uk ar gyfer archebu lle a darganfod argaeledd.