Cwrs Hyfforddiant Asesu Risg - Gwnewch yn siwr bod eich ymrwymiadau iechyd a diogelwch moesol a chyfreithiol yn llwyddiannus trwy gynhyrchu asesiadau risg gweithle o safon. Os nad ydych yn sicr sut i gydymffurfio, bydd mynychu cwrs Asesu Risg yn datrys y broblem hon i chi. Bydd y cwrs yn darparu'r sgiliau angenrheidiol yn ogystal a hyder i asesu rheoli peryglon a risg y gweithle.

Ni ddylai neb fynd yn sâl neu gael eu hanafu trwy eu gwaith. Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yw'r ddeddfwriaeth pennaf sy'n delio gyda iechyd a diogelwch yn y gwaith. Mae'n amlinellu cyfrifoldebau'r cyflogwr a'r gweithiwr wrth greu amgylchedd waith diogel. Un o'ch dyletswyddau fel cyflogwr yw asesu a rheoli risg, a gall hyn gael ei gyflawni trwy greu asesiadau risg.

Trosolwg - Hyfforddiant Asesu Risg

Mae pum modiwl i'r cwrs yma:

  1. Adnabod peryglon.
  2. Asesu y risg.
  3. Rheoli y risg.
  4. Nodi'r darganfyddiadau.
  5. Arolygu'r rheolyddion.

Wedi cwblhau'r cwrs byddwch yn gallu:

  • Deall pwysigrwydd asesiadau risg ac egwyddorion rheoli risg.
  • Deall sut mae cwblhau asesiad risg a'i reoli wedyn.

Risk Assessment Training Location / Duration

This course can be conducted externally, or onsite to minimise business disruption / downtime if required. The courses are on average half a day long. We recommend you allow 4-5 hours to complete the course. Starting times are flexible to meet the needs of your business operation. We are happy to conduct the course around the clock, during the evening or at weekends, etc. A small surcharge applies to courses conducted during out of hours times, see terms below.

Risk Assessment Training
Hyfforddiant Asesu Risg

Math o Gwrs
Wyneb-yn-Wyneb

Dulliau Asesu
Asesu parhaus drwy gydol y cwrs.

Uchafswm Dysgwyr i bob Tiwtor
Mae'r cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch gyda chymhareb uchafswm o 12:1

Proses Ail-Gymhwyso

Argymhellir eich bod chi, neu eich staff yn mynychu hyfforddiant gloywi pob 3 blynedd.

Cwestiynnau Cyffredin Cwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch

What are the 5 principles of risk assessment?

The Health and Safety Executive’s Five steps to risk assessment.
Step 1: Identify the hazards.
Step 2: Decide who might be harmed and how.
Step 3: Evaluate the risks and decide on precautions.
Step 4: Record your findings and implement them.
Step 5: Review your risk assessment and update if. necessary.

What is the purpose of a risk assessment?

The main purpose of a risk assessments is to improve workplace health and safety. To achieve this, the risk assessment process identifies workplace hazards to reduce or eliminate the risks they pose.

How often should risk assessments be reviewed?

A risk assessment is a working document, so as your business activities change, information recorded in the risk assessment should be updated. If activities do not change, it is at your discretion to decide when to review your risk assessment. As a guide, it is recommended that risk assessments be reviewed on an annual basis.

Telerau cyrsiau ar eich safle

Fel ein bod yn gallu arwain cwrs ar eich safle chi, gwiriwch y canlynol os gwelwch yn dda:

- Bod eich safle o fewn yr ardal ar y map oddi tano. Rydym yn gallu ac yn ddigon bodlon trafeilio'n bellach i arwain cwrs iechyd a diogelwch ond os gwelwch yn dda, cysylltwch ni gyntaf i drafod prisiau cyn trefnu. Rydym yn anelu i gynnig hyfforddiant fforddiadwy ym mhob ardal o'r DU, ond efallai y bydd costau ychwanegol os nad oes gennym hyfforddwyr iechyd a diogelwch yn eich ardal chi.

- Os ydych eisiau i ni gynnal cwrs y tu allan i oriau 08:00 i 18:00 dydd Llun i Gwener, bydd cost bach ychwanegol yn cael ei gynnwys i'ch anfoneb.

- Dydd Gwener 18:00 i 08:00 fore llun, £20 yr awr yn ychwanegol e.e mae cwrs ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch yn gwrs 7 awr. Cost ychwanegol = £140.

- Llun i Iau, 18:00 - 08:00 ar ddydd Gwener, £15 yr awr yn ychwanegol.

- Gwyliau banc, 00:00 - 00:00, £30 yr awr yn ychwanegol.

- Ystafell ddigon mawr i wneud yr elfen ymarferol o'r cwrs (cofiwch am bellter cymdeithasol yn ystod Cofid-19). Ar gyfer 12 unigolion yn mynychu, mae maint yr ystafell angen bod yn fwy na 36 metr sgwâr.

- Ystafell sydd ddigon mawr i'w ddefnyddio ac mae posib unai arddangos llun taflunnydd ar y wal neu lle i sgrȋn. Hefyd rhywle lle nad oes sŵn a dim fydd yn tynnu sylw ayyb.

- Mynediad i gyfleusterau lles.

COSHH Awareness Training North Wales and the North West.
Health & Safety Risk Assessment Training North Wales and the North West.

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth Iechyd a Diogelwch

Am fwy o wybodaeth ar ymgynghoriaeth a hyfforddiant iechyd a diogelwch, os gwelwch yn dda cliciwch yma.