Bocsys a Bagiau Cymorth Cyntaf Gwag

Bocsys a bagiau gwag cymorth cyntaf. Mae gennym eich holl anghenion cymorth cyntaf dan un tô. Dyma eich siop un-stop ar gyfer pecynnau cymorth cyntaf, pecynnau adlenwi a bocsys a bagiau cymorth cyntaf gwag. Yn yr adran hon rydym wedi dewis amrywiaeth o safon o focsys a bagiau gwag cymorth cyntaf.

Amrywiaeth o focsys a bagiau cymorth cyntaf gwag

Mae pob bocs a bag gwag cymorth cyntaf wedi'w ddewis yn ofalus ganddom ni am resymau sy'n cynnwys pa mor ddefnyddiol ydynt a pha mor wydn ydynt. Tra bod bocs caled yn ddefnyddiol i gadw cynnwys hyd at 100 o bobl mewn swyddfa efallai nad ydyw yw y bocs gorau ar gyfer mynd am dro neu gêm bel-droed ar fory Sadwrn.

Amdanom Ni

Mae'r Hive Collaborative yn gwmni Cymorth Cyntaf a Diogelwch yn Sandycroft, Glanau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Rydym yn dȋm o arbenigwyr proffesiynol dioglewch a hyfforddwyr cymorth cyntaf wedi'w hyfforddi'n glinigol. Mae ein tȋm bach â bron 2 ganrif o brofiad yn maes cymorth cyntaf a diogelwch rhyngddom ni.

Pam prynu gennym ni?

  • Rydym yn stocio amrywiaeth llawn o gynnyrch cymorth cyntaf safon Prydeining ac yn eu gwerthu i chi am brisiau hynod o isel.
  • Diogelwch ar-lein - mae ein gwefan gyda thystysgrifau SSL ac rydym yn defnyddio system dalu Stripe am eich tawelwch meddwl. Rydym hefyd yn gally cynnig taliadau trwy BACS neu anfoneb.
  • Yn yr achos annisgwyl na fyddech 100% hapus gyda'ch cynnyrch, rydym yn hapus i'w dderbyn yn ôl a chynnig ad-daliad llawn.
  • Danfoniad am ddim ar gyfer archebion dros £60
  • Danfoniad diwrnod nesaf ar archebion cyn 16:00 (Sul-Iau)
  • Danfoniad yr un diwrnod ar gael ar gyfer archebion cyn 12:00 (Llun-Gwe)
  • Edrychwch ar ein adborth ar Google am dawelwch meddwl ychwanegol :).

Adlenwad Bocs Cymorth Cyntaf

Os ydych eisiau prynu bocs neu fag gwag cymorth cyntaf a'i lenwi eich hun, defnyddiwch y canllawiau oddi tano i'ch helpu.

Mae'r tabl oddi tano yn dangos yr eitemau rydych ei angen ym mhob pecyn cymorth cyntaf. Os nad ydych eisiau prynu bocs neu fag gwag a'i lenwi eich hun, cliciwch ar y cysylltiadau fydd yn eich cymryd i'n bocsys cymorth cyntaf bach, canolig a mawr.

Eitem Pecyn cymorth cyntaf bach BSI Pecyn cymorth cyntaf canolig BSI Pecyn cymorth cyntaf mawr BSI
Gorchudd llosg 10cm x 10cm 1 2 2
Cadachau glanhau di-alcohol 20 30 40
Rhwymyn cydymffurfio 1 2 2
Gorchudd bys 2 3 4
Blanced ffoil 1 2 3
Menig Nitril (Pâr) 6 9 12
Cyfarwyddiadau 1 1 1
Gorchudd llygad 2 3 4
Gorchudd maint canolig 2 4 6
Gorchudd maint mawr 2 3 4
Tâp (1.25cm a 10cm) 1 2 3
Gorchuddion amrywiol gwrth-ddŵr 40 60 100
Gorchudd wyneb ar gyfer CPR 1 1 2
Siswrn Tuff Cut 1 1 1
Rhwymyn Trionglog 2 3 4

Gwirio Pecynnau Cymorth Cyntaf

Dylsech chi wirio cynnwys eich pecyn cymorth cyntaf yn reolaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r eitemau, yn enwedig y rhai di-haint â dyddiad dod i ben. Ar gyfer eitemau sydd ddim yn ddi-haint, sydd heb dyddiad dod i ben, mae'n arferiad da eu gwirio hwythau hefyd i wneud yn siwr eu bod dal yn addas ac mewn cyflwr da.

Dangos pob 3 canlyniad