Adlenwad Bocs Cymorth Cyntaf

Adlenwi pecynnau cymorth cyntaf. Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i adlenwi eich pecynnau cymorth cyntaf. Hwn yw eich siop un-stop ar gyfer eich holl anghenion cymorth cyntaf.

Rydym yn stocio popeth o focsys mawr cymorth cyntaf safon Prydeining i fagiau gwag cymorth cyntaf i chi lenwi eich hunain.

Amdanom Ni

Mae'r Hive Collaborative yn gwmni Cymorth Cyntaf a Diogelwch yn Sandycroft, Glanau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Rydym yn dȋm o arbenigwyr proffesiynol dioglewch a hyfforddwyr cymorth cyntaf wedi'w hyfforddi'n glinigol. Mae ein tȋm bach â bron 2 ganrif o brofiad yn maes cymorth cyntaf a diogelwch rhyngddom ni.

Pam prynu gennym ni?

  • Rydym yn stocio amrywiaeth llawn o gynnyrch cymorth cyntaf safon Prydeining ac yn eu gwerthu i chi am brisiau hynod o isel.
  • Diogelwch ar-lein - mae ein gwefan gyda thystysgrifau SSL ac rydym yn defnyddio system dalu Stripe am eich tawelwch meddwl. Rydym hefyd yn gally cynnig taliadau trwy BACS neu anfoneb.
  • Yn yr achos annisgwyl na fyddech 100% hapus gyda'ch cynnyrch, rydym yn hapus i'w dderbyn yn ôl a chynnig ad-daliad llawn.
  • Danfoniad am ddim ar gyfer archebion dros £60
  • Danfoniad diwrnod nesaf ar archebion cyn 16:00 (Sul-Iau)
  • Danfoniad yr un diwrnod ar gael ar gyfer archebion cyn 12:00 (Llun-Gwe)
  • Edrychwch ar ein adborth ar Google am dawelwch meddwl ychwanegol :).

Adlenwad Bocs Cymorth Cyntaf

Mae ein pecynnau adlenwi cymorth cyntaf ar gael mewn 3 maint, bach, canolig a mawr. Y syniad tu ôl i becyn adlenwi cymorth cyntaf yw ei fod yn cynnwys yr holl eitemau Safonol Prydeining sydd ei angen arnoch. Felly, os ydych yn barod â phecyn gwag cymorth cyntaf, jyst prynwch becyn adlenwi.

Mae'r tabl oddi tano yn dangos i chi yr eitemau sydd ei angen arnoch ym mhob pecyn.

Eitem Pecyn cymorth cyntaf bach BSI Pecyn cymorth cyntaf canolig BSI Pecyn cymorth cyntaf mawr BSI
Gorchudd llosg 10cm x 10cm 1 2 2
Cadachau glanhau di-alcohol 20 30 40
Rhwymyn cydymffurfio 1 2 2
Gorchudd bys 2 3 4
Blanced ffoil 1 2 3
Menig Nitril (Pâr) 6 9 12
Cyfarwyddiadau 1 1 1
Gorchudd llygad 2 3 4
Gorchudd maint canolig 2 4 6
Gorchudd maint mawr 2 3 4
Tâp (1.25cm a 10cm) 1 2 3
Gorchuddion amrywiol gwrth-ddŵr 40 60 100
Gorchudd wyneb ar gyfer CPR 1 1 2
Siswrn Tuff Cut 1 1 1
Rhwymyn Trionglog 2 3 4

Gwirio Pecynnau Cymorth Cyntaf

Dylsech chi wirio cynnwys eich pecyn cymorth cyntaf yn reolaidd. Mae'r rhan fwyaf o'r eitemau, yn enwedig y rhai di-haint â dyddiad dod i ben. Ar gyfer eitemau sydd ddim yn ddi-haint, sydd heb dyddiad dod i ben, mae'n arferiad da eu gwirio hwythau hefyd i wneud yn siwr eu bod dal yn addas ac mewn cyflwr da.

Dangos pob 3 canlyniad