Yn dilyn tŵf sylweddol i'r cwmni yn 2021, rydym nawr yn chwilio am unigolion profiadol proffesiynol yn meusydd iechyd a diogelwch ac adnoddau dynol i ymuno â'r busnes i helpu tŵf ehangach. Rydym hefyd yn chwilio am unigolion clinigol proffesiynol cymwys i ymuno â ein tȋm hyfforddiant cymorth cyntaf. Rydym yn gweithredu gyda meddylfryd brand-fel-busnes, felly mae darganfod unigolion sy'n cyd-fynd â diwylliant y cwmni yr un mor bwysig i ni a dod o hyd i bobl hynod dalentog.

Rydym ni yn fusnes bach/canolig yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth a hyfforddiant adnoddau dynol a iechyd a diogelwch, yn ogystal â chynnig amrywiaeth eang o gyrsiau cymorth cyntaf. Rydym yn cynnig y gwasanaeth ymgyngoriaeth a hyfforddaint i gwmniau lleol a chenedlaethol.

- CIPD Cymwysiedig - Swyddogion AD, Cynghorwyr a Rheolwyr. Mae'n angenrheidiol bod â o leiaf 2 flynedd o brofiad ar y lefel perthnasol.

- IOSH a NEBOSH Cymwysiedig - Swyddogion Iechyd a Diogelwch, Cynghorwyr a Rheolwyr. Mae'n angenrheidiol bod â o leiaf 2 flynedd o brofiad ar y lefel perthnasol.

Adnoddau Dynol - Rydym yn helpu busnesau gyda paratoi cytundebau cyflogaeth, polisiau a llawlyfrau yn ogystal â recriwtio, problemau disgyblaeth, diswyddiadau a rheoli absenoldebau. Does dim diwrnod na chwsmer yr un fath.

Iechyd a Diogelwch - Rhoi cymorth i gwsmeriaid weithredu eu Strategaeth a Rheolaeth Iechyd a Diogelwch o fewn y busnes.

Yn gweithio o adref ond yn gallu trafeilio at sefydliadau ar hyd a lled Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin ac o bryd i'w gilydd y genedlaethol, bydd y swyddogion yn gyfrifol am bob agwedd gweinyddol y busnes a'r cwsmer yn y ddau sector uchod.

  • Byddech angen trwydded yrru llawn a cherbyd eich hun.
  • Dylsech fod yn berson hynod o drefnus gyda sgiliau rheoli amser arbennig i gwrdd â therfynau amser cwsmeriaid.
  • Bod â sgiliau sylw at fanylion arbennig yn ogystal â sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf.
  • Mae angen i chi fod yn hunan-ysgogol, disgybliedig ac yn gallu gweithio yn hunan-flaengar.
  • Mae angen i chi fod yn weithgar, dibynadwy, llawn cymhelliant, amrwymedig a ffyddlon.
  • Byddwch yn hapus gyda hyblygrwydd eang o ran tasgau, yn gweld dim un tasg rhy fawr neu rhy fach.
  • Bod yn ddefnyddiwr hyderus o feddalwedd Microsoft Office.
  • Bod â naws proffesiynol a hyderus.

Hyfforddwyr Cymorth Cyntaf - Rydym yn edrych am unigolion clinigol i ymuno â'n tȋm o hyfforddwyr cymorth cyntaf e.e. Doctoriaid, Nyrsus, Parafeddygon. Os nad ydych yn hyfforddwr Cymorth Cyntaf ar hyn o bryd, gallwn gynnig yr hyfforddiant angenrheidiol i chi. Cymrwch gip-olwg ar ein tudalen Amdanom Ni i weld ein tȋm clinigol cyfredol.

Cyfraddau cyflog cystadleuol ar gael.

Am fwy o wybodaeth neu i weud cais am y swydd, gyrrwch eich CV a llythyr eglurhaol (os yn berthnasol) i Paul.Deaves@hivecollaborative.co.uk. Diolch.